PSALMUS 118

Alleluja. 

(Aleph) Beáti immaculáti in via: qui ámbulant in lege Dómini.

Beáti, qui scrutántur testimónia ejus: in toto corde exquírunt eum.

Non enim qui operántur iniquitátem, in viis ejus ambulavérunt.

Tu mandásti mandáta tua custodíri nimis.

Útinam dirigántur viæ meæ, ad custodiéndas justificatiónes tuas!

Tunc non confúndar, cum perspéxero in ómnibus mandátis tuis.

Confitébor tibi in directióne cordis: in eo quod dídici judícia justítiæ tuæ.

Justificatiónes tuas custódiam: non me derelínquas usquequáque.

(Beth) In quo córrigit adolescéntior viam suam? In custodiéndo sermónes tuos.

In toto corde meo exquisívi te: ne repéllas me a mandátis tuis.

In corde meo abscóndi elóquia tua: ut non peccem tibi.

Benedíctus es, Dómine: doce me justificatiónes tuas.

In lábiis meis, pronuntiávi ómnia judícia oris tui.

In via testimoniórum tuórum delectátus sum, sicut in ómnibus divítiis.

In mandátis tuis exercébor: et considerábo vias tuas.

In justificatiónibus tuis meditábor: non oblivíscar sermónes tuos.

(Ghimel) Retríbue servo tuo, vivífica me: et custódiam sermónes tuos:

Revéla óculos meos: et considerábo mirabília de lege tua.

Íncola ego sum in terra: non abscóndas a me mandáta tua.

Concupívit ánima mea desideráre justificatiónes tuas, in omni témpore.

Increpásti supérbos: maledícti qui declínant a mandátis tuis.

Aufer a me oppróbrium, et contémptum: quia testimónia tua exquisívi.

Étenim sedérunt príncipes, et advérsum me loquebántur: servus autem tuus exercebátur in justificatiónibus tuis.

Nam et testimónia tua meditátio mea est: et consílium meum justificatiónes tuæ.

(Daleth) Adh?sit paviménto ánima mea: vivífica me secúndum verbum tuum.

Vias meas enuntiávi, et exaudísti me: doce me justificatiónes tuas.

Viam justificatiónum tuárum ínstrue me: et exercébor in mirabílibus tuis.

Dormitávit ánima mea præ tædio: confírma me in verbis tuis.

Viam iniquitátis ámove a me: et de lege tua miserére mei.

Viam veritátis elégi: judícia tua non sum oblítus.

Adh?si testimóniis tuis, Dómine: noli me confúndere.

Viam mandatórum tuórum cucúrri, cum dilatásti cor meum.

(He) Legem pone mihi, Dómine, viam justificatiónum tuárum: et exquíram eam semper.

Da mihi intelléctum, et scrutábor legem tuam: et custódiam illam in toto corde meo.

Deduc me in sémitam mandatórum tuórum: quia ipsam vólui.

Inclína cor meum in testimónia tua: et non in avarítiam.

Avérte óculos meos ne vídeant vanitátem: in via tua vivífica me.

Státue servo tuo elóquium tuum, in timóre tuo.

Ámputa oppróbrium meum quod suspicátus sum: quia judícia tua jucúnda.

Ecce, concupívi mandáta tua: in æquitáte tua vivífica me.

(Vav) Et véniat super me misericórdia tua, Dómine: salutáre tuum secúndum elóquium tuum.

Et respondébo exprobrántibus mihi verbum: quia sperávi in sermónibus tuis.

Et ne áuferas de ore meo verbum veritátis usquequáque: quia in judíciis tuis supersperávi.

Et custódiam legem tuam semper: in s?culum et in s?culum s?culi.

Et ambulábam in latitúdine: quia mandáta tua exquisívi.

Et loquébar in testimóniis tuis in conspéctu regum: et non confundébar.

Et meditábar in mandátis tuis, quæ diléxi.

Et levávi manus meas ad mandáta tua, quæ diléxi: et exercébar in justificatiónibus tuis.

(Zai) Memor esto verbi tui servo tuo, in quo mihi spem dedísti.

Hæc me consoláta est in humilitáte mea: quia elóquium tuum vivificávit me.

Supérbi iníque agébant usquequáque: a lege autem tua non declinávi.

Memor fui judiciórum tuórum a s?culo, Dómine: et consolátus sum.

Deféctio ténuit me, pro peccatóribus derelinquéntibus legem tuam.

Cantábiles mihi erant justificatiónes tuæ, in loco peregrinatiónis meæ.

Memor fui nocte nóminis tui, Dómine: et custodívi legem tuam.

Hæc facta est mihi: quia justificatiónes tuas exquisívi.

(Heth) Pórtio mea, Dómine, dixi custodíre legem tuam.

Deprecátus sum fáciem tuam in toto corde meo: miserére mei secúndum elóquium tuum.

Cogitávi vias meas: et convérti pedes meos in testimónia tua.

Parátus sum, et non sum turbátus: ut custódiam mandáta tua.

Funes peccatórum circumpléxi sunt me: et legem tuam non sum oblítus.

Média nocte surgébam ad confiténdum tibi, super judícia justificatiónis tuæ.

Párticeps ego sum ómnium timéntium te: et custodiéntium mandáta tua.

Misericórdia tua, Dómine, plena est terra: justificatiónes tuas doce me.

(Teth) Bonitátem fecísti cum servo tuo, Dómine, secúndum verbum tuum.

Bonitátem, et disciplínam, et sciéntiam doce me: quia mandátis tuis crédidi.

Priúsquam humiliárer ego delíqui: proptérea elóquium tuum custodívi.

Bonus es tu: et in bonitáte tua doce me justificatiónes tuas.

Multiplicáta est super me iníquitas superbórum: ego autem in toto corde meo scrutábor mandáta tua.

Coagulátum est sicut lac cor eórum: ego vero legem tuam meditátus sum.

Bonum mihi quia humiliásti me: ut discam justificatiónes tuas.

Bonum mihi lex oris tui, super míllia auri et argénti.

(Ioth) Manus tuæ fecérunt me, et plasmavérunt me: da mihi intelléctum, et discam mandáta tua.

Qui timent te vidébunt me, et lætabúntur: quia in verba tua supersperávi.

Cognóvi, Dómine, quia æquitas judícia tua: et in veritáte tua humiliásti me.

Fiat misericórdia tua ut consolétur me, secúndum elóquium tuum servo tuo.

Véniant mihi miseratiónes tuæ, et vivam: quia lex tua meditátio mea est.

Confundántur supérbi, quia injúste iniquitátem fecérunt in me: ego autem exercébor in mandátis tuis.

Convertántur mihi timéntes te: et qui novérunt testimónia tua.

Fiat cor meum immaculátum in justificatiónibus tuis, ut non confúndar.

(Caph) Defécit in salutáre tuum ánima mea: et in verbum tuum supersperávi.

Defecérunt óculi mei in elóquium tuum, dicéntes: Quando consoláberis me?

Quia factus sum sicut uter in pruína: justificatiónes tuas non sum oblítus.

Quot sunt dies servi tui? quando fácies de persequéntibus me judícium?

Narravérunt mihi iníqui fabulatiónes: sed non ut lex tua.

Omnia mandáta tua véritas: iníque persecúti sunt me, ádjuva me.

Paulo minus consummavérunt me in terra: ego autem non derelíqui mandáta tua.

Secúndum misericórdiam tuam vivífica me: et custódiam testimónia oris tui.

(Laméd) In ætérnum, Dómine, verbum tuum pérmanet in cælo.

In generatiónem et generatiónem véritas tua: fundásti terram, et pérmanet.

Ordinatióne tua persevérat dies: quóniam ómnia sérviunt tibi.

Nisi quod lex tua meditátio mea est: tunc forte periíssem in humilitáte mea.

In ætérnum non oblivíscar justificatiónes tuas: quia in ipsis vivificásti me.

Tuus sum ego, salvum me fac: quóniam justificatiónes tuas exquisívi.

Me exspectavérunt peccatóres ut pérderent me: testimónia tua intelléxi.

Omnis consummatiónis vidi finem: latum mandátum tuum nimis.

(Mem) Quómodo diléxi legem tuam, Dómine? tota die meditátio mea est.

Super inimícos meos prudéntem me fecísti mandáto tuo: quia in ætérnum mihi est.

Super omnes docéntes me intelléxi: quia testimónia tua meditátio mea est.

Super senes intelléxi: quia mandáta tua quæsívi.

Ab omni via mala prohíbui pedes meos: ut custódiam verba tua.

A judíciis tuis non declinávi: quia tu legem posuísti mihi.

Quam dúlcia fáucibus meis elóquia tua, super mel ori meo!

A mandátis tuis intelléxi: proptérea odívi omnem viam iniquitátis.

(Nun) Lucérna pédibus meis verbum tuum, et lumen sémitis meis.

Jurávi, et státui custodíre judícia justítiæ tuæ.

Humiliátus sum usquequáque, Dómine: vivífica me secúndum verbum tuum.

Voluntária oris mei beneplácita fac, Dómine: et judícia tua doce me.

Ánima mea in mánibus meis semper: et legem tuam non sum oblítus.

Posuérunt peccatóres láqueum mihi: et de mandátis tuis non errávi.

Hereditáte acquisívi testimónia tua in ætérnum: quia exsultátio cordis mei sunt.

Inclinávi cor meum ad faciéndas justificatiónes tuas in ætérnum, propter retributiónem.

(Samech) Iníquos ódio hábui: et legem tuam diléxi.

Adjútor et suscéptor meus es tu: et in verbum tuum supersperávi.

Declináte a me, malígni: et scrutábor mandáta Dei mei.

Súscipe me secúndum elóquium tuum, et vivam: et non confúndas me ab exspectatióne mea.

Ádjuva me, et salvus ero: et meditábor in justificatiónibus tuis semper.

Sprevísti omnes discedéntes a judíciis tuis: quia injústa cogitátio eórum.

Prævaricántes reputávi omnes peccatóres terræ: ídeo diléxi testimónia tua.

Confíge timóre tuo carnes meas: a judíciis enim tuis tímui.

(Ain) Feci judícium et justítiam: non tradas me calumniántibus me.

Súscipe servum tuum in bonum: non calumniéntur me supérbi.

Óculi mei defecérunt in salutáre tuum: et in elóquium justítiæ tuæ.

Fac cum servo tuo secúndum misericórdiam tuam: et justificatiónes tuas doce me.

Servus tuus sum ego: da mihi intelléctum, ut sciam testimónia tua.

Tempus faciéndi, Dómine: dissipavérunt legem tuam.

Ídeo diléxi mandáta tua, super aurum et topázion.

Proptérea ad ómnia mandáta tua dirigébar: omnem viam iníquam ódio hábui.

(Phe) Mirabília testimónia tua: ídeo scrutáta est ea ánima mea.

Declarátio sermónum tuórum illúminat: et intelléctum dat párvulis.

Os meum apérui, et attráxi spíritum: quia mandáta tua desiderábam.

Áspice in me, et miserére mei, secúndum judícium diligéntium nomen tuum.

Gressus meos dírige secúndum elóquium tuum: et non dominétur mei omnis injustítia.

Rédime me a calúmniis hóminum: ut custódiam mandáta tua.

Fáciem tuam illúmina super servum tuum: et doce me justificatiónes tuas.

Éxitus aquárum deduxérunt óculi mei: quia non custodiérunt legem tuam.

(Sade) Justus es, Dómine: et rectum judícium tuum.

Mandásti justítiam testimónia tua: et veritátem tuam nimis.

Tabéscere me fecit zelus meus: quia oblíti sunt verba tua inimíci mei.

Ignítum elóquium tuum veheménter: et servus tuus diléxit illud.

Adolescéntulus sum ego et contémptus: justificatiónes tuas non sum oblítus.

Justítia tua, justítia in ætérnum: et lex tua véritas.

Tribulátio, et angústia invenérunt me: mandáta tua meditátio mea est.

Æquitas testimónia tua in ætérnum: intelléctum da mihi, et vivam.

(Coph) Clamávi in toto corde meo, exáudi me, Dómine: justificatiónes tuas requíram.

Clamávi ad te, salvum me fac: ut custódiam mandáta tua.

Prævéni in maturitáte, et clamávi: quia in verba tua supersperávi.

Prævenérunt óculi mei ad te dilúculo: ut meditárer elóquia tua.

Vocem meam audi secúndum misericórdiam tuam, Dómine: et secúndum judícium tuum vivífica me.

Appropinquavérunt persequéntes me iniquitáti: a lege autem tua longe facti sunt.

Prope es tu, Dómine: et omnes viæ tuæ véritas.

Inítio cognóvi de testimóniis tuis: quia in ætérnum fundásti ea.

(Res) Vide humilitátem meam, et éripe me: quia legem tuam non sum oblítus.

Júdica judícium meum, et rédime me: propter elóquium tuum vivífica me.

Longe a peccatóribus salus: quia justificatiónes tuas non exquisiérunt.

Misericórdiæ tuæ multæ, Dómine: secúndum judícium tuum vivífica me.

Multi qui persequúntur me, et tríbulant me: a testimóniis tuis non declinávi.

Vidi prævaricántes, et tabescébam: quia elóquia tua non custodiérunt.

Vide quóniam mandáta tua diléxi, Dómine: in misericórdia tua vivífica me.

Princípium verbórum tuórum, véritas: in ætérnum ómnia judícia justítiæ tuæ.

(Sin) Príncipes persecúti sunt me gratis: et a verbis tuis formidávit cor meum.

Lætábor ego super elóquia tua: sicut qui invénit spólia multa.

Iniquitátem ódio hábui, et abominátus sum: legem autem tuam diléxi.

Sépties in die laudem dixi tibi, super judícia justítiæ tuæ.

Pax multa diligéntibus legem tuam: et non est illis scándalum.

Exspectábam salutáre tuum, Dómine: et mandáta tua diléxi.

Custodívit ánima mea testimónia tua: et diléxit ea veheménter.

Servávi mandáta tua, et testimónia tua: quia omnes viæ meæ in conspéctu tuo.

(Thau) Appropínquet deprecátio mea in conspéctu tuo, Dómine: juxta elóquium tuum da mihi intelléctum.

Intret postulátio mea in conspéctu tuo: secúndum elóquium tuum éripe me.

Eructábunt lábia mea hymnum, cum docúeris me justificatiónes tuas.

Pronuntiábit lingua mea elóquium tuum: quia ómnia mandáta tua æquitas.

Fiat manus tua ut salvet me: quóniam mandáta tua elégi.

Concupívi salutáre tuum, Dómine: et lex tua meditátio mea est.

Vivet ánima mea, et laudábit te: et judícia tua adjuvábunt me.

Errávi, sicut ovis, quæ périit: qu?re servum tuum, quia mandáta tua non sum oblítus.SALMO 118

Alleluia.

Alef. Beato l'uomo di integra condotta, che cammina nella legge del Signore.

Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore.

Non commette ingiustizie, cammina per le sue vie.

Tu hai dato i tuoi precetti perché siano osservati fedelmente.

Siano diritte le mie vie, nel custodire i tuoi decreti.

Allora non dovrò arrossire se avrò obbedito ai tuoi comandi.

Ti loderò con cuore sincero quando avrò appreso le tue giuste sentenze.

Voglio osservare i tuoi decreti: non abbandonarmi mai.

Bet. Come potrà un giovane tenere pura la sua via? Custodendo le tue parole.

Con tutto il cuore ti cerco: non farmi deviare dai tuoi precetti.

Conservo nel cuore le tue parole per non offenderti con il peccato.

Benedetto sei tu, Signore; mostrami il tuo volere.

Con le mie labbra ho enumerato tutti i giudizi della tua bocca.

Nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia più che in ogni altro bene.

Voglio meditare i tuoi comandamenti, considerare le tue vie.

Nella tua volontà è la mia gioia; mai dimenticherò la tua parola.

Ghimel. Sii buono con il tuo servo e avrò vita, custodirò la tua parola.

Aprimi gli occhi perché io veda le meraviglie della tua legge.

Io sono straniero sulla terra, non nascondermi i tuoi comandi.

Io mi consumo nel desiderio dei tuoi precetti in ogni tempo. 

Tu minacci gli orgogliosi; maledetto chi devìa dai tuoi decreti.

Allontana da me vergogna e disprezzo, perché ho osservato le tue leggi.

Siedono i potenti, mi calunniano, ma il tuo servo medita i tuoi decreti.

Anche i tuoi ordini sono la mia gioia, miei consiglieri i tuoi precetti.

Dalet. Io sono prostrato nella polvere; dammi vita secondo la tua parola.

Ti ho manifestato le mie vie e mi hai risposto; insegnami i tuoi voleri.

Fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò i tuoi prodigi.

Io piango nella tristezza; sollevami secondo la tua promessa.

Tieni lontana da me la via della menzogna, fammi dono della tua legge.

Ho scelto la via della giustizia, mi sono proposto i tuoi giudizi.

Ho aderito ai tuoi insegnamenti, Signore, che io non resti confuso.

Corro per la via dei tuoi comandamenti, perché hai dilatato il mio cuore.

He. Indicami, Signore, la via dei tuoi decreti e la seguirò sino alla fine.

Dammi intelligenza, perché io osservi la tua legge e la custodisca con tutto il cuore.

Dirigimi sul sentiero dei tuoi comandi, perché in esso è la mia gioia.

Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti e non verso la sete del guadagno.

Distogli i miei occhi dalle cose vane, fammi vivere sulla tua via.

Con il tuo servo sii fedele alla parola che hai data, perché ti si tema.

Allontana l'insulto che mi sgomenta, poiché i tuoi giudizi sono buoni.

Ecco, desidero i tuoi comandamenti; per la tua giustizia fammi vivere.

Vau. Venga a me, Signore, la tua grazia, la tua salvezza secondo la tua promessa;

a chi mi insulta darò una risposta, perché ho fiducia nella tua parola.

Non togliere mai dalla mia bocca la parola vera, perché confido nei tuoi giudizi.

Custodirò la tua legge per sempre, nei secoli, in eterno.

Sarò sicuro nel mio cammino, perché ho ricercato i tuoi voleri.

Davanti ai re parlerò della tua alleanza senza temere la vergogna.

Gioirò per i tuoi comandi che ho amati.

Alzerò le mani ai tuoi precetti che amo, mediterò le tue leggi.

Zain. Ricorda la promessa fatta al tuo servo, con la quale mi hai dato speranza.

Questo mi consola nella miseria: la tua parola mi fa vivere.

I superbi mi insultano aspramente, ma non devìo dalla tua legge.

Ricordo i tuoi giudizi di un tempo, Signore, e ne sono consolato.

M'ha preso lo sdegno contro gli empi che abbandonano la tua legge.

Sono canti per me i tuoi precetti, nella terra del mio pellegrinaggio.

Ricordo il tuo nome lungo la notte e osservo la tua legge, Signore.

Tutto questo mi accade perché ho custodito i tuoi precetti.

Het. La mia sorte, ho detto, Signore, è custodire le tue parole.

Con tutto il cuore ti ho supplicato, fammi grazia secondo la tua promessa.

Ho scrutato le mie vie,

ho rivolto i miei passi verso i tuoi comandamenti.

Sono pronto e non voglio tardare a custodire i tuoi decreti.

I lacci degli empi mi hanno avvinto, ma non ho dimenticato la tua legge.

Nel cuore della notte mi alzo a renderti lode per i tuoi giusti decreti.

Sono amico di coloro che ti sono fedeli e osservano i tuoi precetti.

Del tuo amore, Signore, è piena la terra; insegnami il tuo volere.

Tet. Hai fatto il bene al tuo servo, Signore, secondo la tua parola.

Insegnami il senno e la saggezza, perché ho fiducia nei tuoi comandamenti.

Prima di essere umiliato andavo errando, ma ora osservo la tua parola.

Tu sei buono e fai il bene, insegnami i tuoi decreti.

Mi hanno calunniato gli insolenti, ma io con tutto il cuore osservo i tuoi precetti.

Torpido come il grasso è il loro cuore, ma io mi diletto della tua legge.

Bene per me se sono stato umiliato, perché impari ad obbedirti.

La legge della tua bocca mi è preziosa più di mille pezzi d'oro e d'argento.

Iod. Le tue mani mi hanno fatto e plasmato; fammi capire e imparerò i tuoi comandi.

I tuoi fedeli al vedermi avranno gioia, perché ho sperato nella tua parola.

Signore, so che giusti sono i tuoi giudizi e con ragione mi hai umiliato.

Mi consoli la tua grazia, secondo la tua promessa al tuo servo.

Venga su di me la tua misericordia e avrò vita, poiché la tua legge è la mia gioia.

Siano confusi i superbi che a torto mi opprimono; io mediterò la tua legge.

Si volgano a me i tuoi fedeli e quelli che conoscono i tuoi insegnamenti.

Sia il mio cuore integro nei tuoi precetti, perché non resti confuso.

Caf. Mi consumo nell'attesa della tua salvezza, spero nella tua parola.

Si consumano i miei occhi dietro la tua promessa, mentre dico: "Quando mi darai conforto?".

Io sono come un otre esposto al fumo, ma non dimentico i tuoi insegnamenti.

Quanti saranno i giorni del tuo servo? Quando farai giustizia dei miei persecutori?

Mi hanno scavato fosse gli insolenti che non seguono la tua legge.

Verità sono tutti i tuoi comandi; a torto mi perseguitano: vieni in mio aiuto.

Per poco non mi hanno bandito dalla terra, ma io non ho abbandonato i tuoi precetti.

Secondo il tuo amore fammi vivere e osserverò le parole della tua bocca.

Lamed. La tua parola, Signore, è stabile come il cielo.

La tua fedeltà dura per ogni generazione; hai fondato la terra ed essa è salda.

Per tuo decreto tutto sussiste fino ad oggi, perché ogni cosa è al tuo servizio.

Se la tua legge non fosse la mia gioia, sarei perito nella mia miseria.

Mai dimenticherò i tuoi precetti: per essi mi fai vivere.

Io sono tuo: salvami, perché ho cercato il tuo volere.

Gli empi mi insidiano per rovinarmi, ma io medito i tuoi insegnamenti.

Di ogni cosa perfetta ho visto il limite, ma la tua legge non ha confini.

Mem. Quanto amo la tua legge, Signore; tutto il giorno la vado meditando.

Il tuo precetto mi fa più saggio dei miei nemici, perché sempre mi accompagna.

Sono più saggio di tutti i miei maestri, perché medito i tuoi insegnamenti.

Ho più senno degli anziani, perché osservo i tuoi precetti.

Tengo lontano i miei passi da ogni via di male, per custodire la tua parola.

Non mi allontano dai tuoi giudizi, perché sei tu ad istruirmi.

Quanto sono dolci al mio palato le tue parole: più del miele per la mia bocca.

Dai tuoi decreti ricevo intelligenza, per questo odio ogni via di menzogna.

Nun. Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino.

Ho giurato, e lo confermo, di custodire i tuoi precetti di giustizia.

Sono stanco di soffrire, Signore, dammi vita secondo la tua parola.

Signore, gradisci le offerte delle mie labbra, insegnami i tuoi giudizi.

La mia vita è sempre in pericolo, ma non dimentico la tua legge.

Gli empi mi hanno teso i loro lacci, ma non ho deviato dai tuoi precetti.

Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, sono essi la gioia del mio cuore.

Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti, in essi è la mia ricompensa per sempre.

Samech. Detesto gli animi incostanti, io amo la tua legge.

Tu sei mio rifugio e mio scudo, spero nella tua parola.

Allontanatevi da me o malvagi, osserverò i precetti del mio Dio.

Sostienimi secondo la tua parola e avrò vita, non deludermi nella mia speranza.

Sii tu il mio aiuto e sarò salvo, gioirò sempre nei tuoi precetti.

Tu disprezzi chi abbandona i tuoi decreti, perché la sua astuzia è fallace.

Consideri scorie tutti gli empi della terra, perciò amo i tuoi insegnamenti.

Tu fai fremere di spavento la mia carne, io temo i tuoi giudizi.

Ain. Ho agito secondo diritto e giustizia; non abbandonarmi ai miei oppressori.

Assicura il bene al tuo servo; non mi opprimano i superbi.

I miei occhi si consumano nell'attesa della tua salvezza e della tua parola di giustizia.

Agisci con il tuo servo secondo il tuo amore e insegnami i tuoi comandamenti.

Io sono tuo servo, fammi comprendere e conoscerò i tuoi insegnamenti.

È tempo che tu agisca, Signore; hanno violato la tua legge.

Perciò amo i tuoi comandamenti più dell'oro, più dell'oro fino.

Per questo tengo cari i tuoi precetti e odio ogni via di menzogna.

Pe. Meravigliosa è la tua alleanza, per questo le sono fedele.

La tua parola nel rivelarsi illumina, dona saggezza ai semplici.

Apro anelante la bocca, perché desidero i tuoi comandamenti.

Volgiti a me e abbi misericordia, tu che sei giusto per chi ama il tuo nome.

Rendi saldi i miei passi secondo la tua parola e su di me non prevalga il male.

Salvami dall'oppressione dell'uomo e obbedirò ai tuoi precetti.

Fa' risplendere il volto sul tuo servo e insegnami i tuoi comandamenti.

Fiumi di lacrime mi scendono dagli occhi, perché non osservano la tua legge.

Sade. Tu sei giusto, Signore, e retto nei tuoi giudizi.

Con giustizia hai ordinato le tue leggi e con fedeltà grande.

Mi divora lo zelo della tua casa, perché i miei nemici dimenticano le tue parole.

Purissima è la tua parola, il tuo servo la predilige.

Io sono piccolo e disprezzato, ma non trascuro i tuoi precetti.

La tua giustizia è giustizia eterna e verità è la tua legge.

Angoscia e affanno mi hanno colto, ma i tuoi comandi sono la mia gioia.

Giusti sono i tuoi insegnamenti per sempre, fammi comprendere e avrò la vita.

Kof. T'invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi; custodirò i tuoi precetti.

Io ti chiamo, salvami, e seguirò i tuoi insegnamenti.

Precedo l'aurora e grido aiuto, spero sulla tua parola.

I miei occhi prevengono le veglie per meditare sulle tue promesse.

Ascolta la mia voce, secondo la tua grazia; Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio.

A tradimento mi assediano i miei persecutori, sono lontani dalla tua legge.

Ma tu, Signore, sei vicino, tutti i tuoi precetti sono veri.

Da tempo conosco le tue testimonianze che hai stabilite per sempre.

Res. Vedi la mia miseria, salvami, perché non ho dimenticato la tua legge.

Difendi la mia causa, riscattami, secondo la tua parola fammi vivere.

Lontano dagli empi è la salvezza, perché non cercano il tuo volere.

Le tue misericordie sono grandi, Signore, secondo i tuoi giudizi fammi vivere.

Sono molti i persecutori che mi assalgono, ma io non abbandono le tue leggi.

Ho visto i ribelli e ne ho provato ribrezzo, perché non custodiscono la tua parola.

Vedi che io amo i tuoi precetti, Signore, secondo la tua grazia dammi vita.

La verità è principio della tua parola, resta per sempre ogni sentenza della tua giustizia.

Sin. I potenti mi perseguitano senza motivo, ma il mio cuore teme le tue parole.

Io gioisco per la tua promessa, come uno che trova grande tesoro.

Odio il falso e lo detesto, amo la tua legge.

Sette volte al giorno io ti lodo per le sentenze della tua giustizia.

Grande pace per chi ama la tua legge, nel suo cammino non trova inciampo.

Aspetto da te la salvezza, Signore, e obbedisco ai tuoi comandi.

Io custodisco i tuoi insegnamenti e li amo sopra ogni cosa.

Osservo i tuoi decreti e i tuoi insegnamenti: davanti a te sono tutte le mie vie.

Tau. Giunga il mio grido fino a te, Signore, fammi comprendere secondo la tua parola.

Venga al tuo volto la mia supplica, salvami secondo la tua promessa.

Scaturisca dalle mie labbra la tua lode, poiché mi insegni i tuoi voleri.

La mia lingua canti le tue parole, perché sono giusti tutti i tuoi comandamenti.

Mi venga in aiuto la tua mano, poiché ho scelto i tuoi precetti.

Desidero la tua salvezza, Signore, e la tua legge è tutta la mia gioia.

Possa io vivere e darti lode, mi aiutino i tuoi giudizi.

Come pecora smarrita vado errando; cerca il tuo servo, perché non ho dimenticato i tuoi comandamenti.

I cookie vengono utilizzati per migliorare il nostro sito e la vostra esperienza quando lo si utilizza. I cookie impiegati per il funzionamento essenziale del sito sono già stati impostati.

Accetto i cookie da questo sito.